Varmepumper

Opsætning af varmepumpe i Egtved, Give, Vejle, Kolding og omegn

Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi.

Der er ingen tvivl om, at varmepumper vil blive installeret i mange danske hjem og andre ejendomme i den kommende periode, som en erstatning for oliefyret, gasfyret eller træfyr/pillefyr.

Udover at fungere som en af fremtidens individuelle varmekilder vil varmepumperne indgå som en væsentlig brik i det intelligente energisystem, som skal hjælpe med til at håndtere meget mere elektricitet fra bl.a. vindmøller.

Hvordan virker en varmepumpe?

Jordvarme
Jordvarme-anlæg “henter” sin energi fra den omliggende jord, som jordslangerne ligger i.

Luft/vand
Luft/vand-anlæg “henter” energien ud af luften. Luft/vand-anlæg har ikke nedgravede jordslanger, men derimod en ”udedel” der er monteret udenfor.

Fælles for begge varmeinstallationer er, at varmepumpen er et varmeanlæg, som optager varmeenergi fra varmekilder med et lavt temperaturniveau. Via et lukket kredssystem med et kølemiddel og en kompressor kan varmen omsættes til et højere temperaturniveau, som kan anvendes til opvarmningsformål.

Selve varmepumpeinstallationen samt vejen der til…..

Der findes flere forskellige måder at sammensætte en varmepumpeinstallation på. Derfor er det altid af stor vigtighed at kontakte en autoriseret VE-installatør for at få de bedste løsningsforslag fundet frem.

Ved brug af en autoriseret VE-installatør, har du som kunde også muligheden for at kunne opnå energitilskud.
Desuden er en VE-installatør også underlagt nogle lovmæssige foranstaltninger, som eksempelvis at aflægge kunden et besøg for at få ordentlig klarhed over installationens omfang, se hvilke installationsmuligheder der er tilgængelige i den pågældende ejendom samt i samarbejde med kunden at få afdækket det ønskede behov.

Tekst kommer her…

(+45) 75 55 10 31
post@egtved-smedje.dk